1
3
8
14
Mbps
-105
-95
-85
-75
dBm
Laikotarpis
Bitė
Telia
Tele2
LRTC

Verčių vidurkiai: