City outline

 

 

Train Tracks outline

 

 

Books outline

 

 

Open book outline

 

 

 

 

Matavimai

keliuose ir miestuose

 

Matavimai

geležinkeliuose

 

Matavimų

archyvas

 

Apie

matavimus

 

 

 

 

 

 

*      Šiame tinklalapyje yra pateikiami mobilios interneto prieigos duomenų perdavimo spartos kontrolinių matavimų rezultatai.

 

*      Matavimai atliekami operatorių UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva, AB, UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio tinkluose visoje Lietuvos teritorijoje, stebint ir vertinant teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos bei reglamentai.

 

 

 

© 2023 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba