­­­­­­­

 

 

 

 

 

INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA

 

Šiame tinklalapyje yra pateikiami mobilios interneto prieigos duomenų perdavimo spartos kontrolinių matavimų rezultatai, kurie gaunami naudojantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojama Interneto prieigos stebėsenos sistema (IPSS).

 

Matavimai atliekami operatorių UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva  AB, UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio tinkluose visoje Lietuvos teritorijoje, stebint ir vertinant teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos bei reglamentai.

 

 

REZULTATŲ ATVAIZDAVIMAS

 

Norint stebėti matavimų atlikimo vietas ir jose gautus rezultatus, vartotojas turi pasirinkti šoniniame kairiajame meniu norimą operatorių ir parametrą. Matavimų atlikimo vietos yra vaizduojamos spalviniais taškais, o jų spalvos yra susietos su matavimo rezultatų vertėmis, kurias galima pamatyti paspaudus mygtuką dešiniajame viršutiniame žemėlapio lango kampe.

 

Žemėlapio apačioje yra pateikiamos šios matavimų rezultatų vidutinės vertės, apskaičiuotos žemėlapyje pažymėtose matavimo vietose, tų matavimo vietų bendras skaičius bei atskirai pagal ryšio technologijas atliktų matavimų skaičiai:

 

*      Gavimas, Mb/s – duomenų gavimo spartos (angl. Download) vidutinė vertė, apskaičiuota žemėlapyje pažymėtose matavimų vietose;

*      Siuntimas, Mb/s – duomenų siuntimo spartos (angl. Upload) vidutinė vertė, apskaičiuota žemėlapyje pažymėtose matavimų vietose;

*      Delsa, ms – duomenų perdavimo delsos (angl. Ping) vidutinė vertė, apskaičiuota žemėlapyje pažymėtose matavimų vietose;

*      Iš viso taškų – žemėlapyje pažymėtų matavimo vietų skaičius neatsižvelgiant į ryšio technologiją;

*      4G taškai – žemėlapyje pažymėtų vietų, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 4G ryšio technologijos, skaičius;

*      3G taškai – žemėlapyje pažymėtų vietų, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 3G ryšio technologijos, skaičius;

*      2G taškai – žemėlapyje pažymėtos vietos, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 2G ryšio technologijos, skaičius.

 

Kiekvienas žemėlapiuose atvaizduojamas matavimo taškas turi nuorodą į kontekstinį meniu langelį, kuris atverčiamas spaudžiant kairįjį pelės mygtuką. Jame pateikiama išsamesnė informacija apie toje vietoje atliktą matavimą:

 

*      Data ir laikas – matavimo data ir laikas;

*      Ryšio tinklas – ryšio tinklo technologija;

*      Celės id – korinio tinklo ląstelės identifikacinis numeris atvaizduotas skaitine šešioliktaine forma;

*      Gyvenvietė – gyvenvietės pavadinimas, kurioje atliktas matavimas;

*      Savivaldybė – savivaldybės pavadinimas, kurioje atliktas matavimas;

*      Seniūnija – seniūnijos pavadinimas, kurioje atliktas matavimas;

*      Operatorius;

*      Gavimas, Mb/s, Siuntimas, Mb/s arba Delsa, ms – matuojamo parametro vertė priskirta šiam taškui.

 

MATAVIMŲ METODIKA IR SĄLYGOS

 

*      Matavimai atliekami naudojant Ryšių reguliavimo tarnybos turimą įrangą, kuri yra sumontuota nešiojamame lagaminėlyje. Matavimai atliekami automobilyje, kuris juda pasirinktais maršrutais.

*      Įrangą sudaro keturi mobilieji Android įrenginiai su įdiegta matavimų aplikacija G-NetTrack Pro.

*      Matavimo metu įrenginiai yra nustatyti automatiniu tinklo technologijos pasirinkimo režimu ir automatiškai pasirenka aukščiausią galimą tinklo technologiją. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio tinklo ir pasiekiamo signalo stiprio, matavimai gali būti atlikti 4G, 3G, arba 2G tinkluose.

*      Matavimams naudojamos SIM kortelės su viešai platinamais operatorių duomenų perdavimo planais.

*      Inicijavus matavimą, įranga fiksuoja matavimo pradžios datą ir laiką, vietos koordinates, celės identifikacinį numerį bei ryšio tinklo technologiją ir pradeda matavimo ciklą tokia tvarka: duomenų perdavimo delsos matavimas, duomenų siuntimo spartos matavimas ir duomenų gavimo spartos matavimas. Matavimo ciklas paprastai užtrunka apie 30 s. Kitas matavimo ciklas pradedamas iš karto po ankstesniojo pabaigos su sąlyga, kad nuvažiuotas ne mažesnis kaip 200 metrų atstumas.

*      Kadangi matavimai yra vykdomi labai dinaminėje aplinkoje, tai net ir to paties matavimo metu gali pakisti tokie parametrai, kaip celės identifikacinis numeris ar ryšio tinklo technologija. Šie pakitę parametrai bus fiksuojami sekančio matavimo metu.

*      Matavimams naudojami mobilieji įrenginiai (OnePlus 9 Pro LE2123 EU, 3 vnt.) veikia naudodami savo vidines radijo ryšio antenas ir GPS imtuvus.

*      Matavimų rezultatai bei kita tinklo informacija kaupiama mobiliuosiuose įrenginiuose pildant matavimo įrašų tekstinius failus, kurie pasibaigus dienos matavimams perkeliami į IPSS duomenų bazę.

*      Matavimams atlikti reikalingi duomenys yra siunčiami iš matavimams skirtos tarnybinės stoties, kuri yra prijungta prie Lietuvos internetinių duomenų apsikeitimo mazgo per 10 Gb/s spartos liniją. Kadangi operatoriai turi savo jungtis šiame mazge, laikytina, kad matavimams naudojamų duomenų srautų keliai visiems operatoriams yra optimalūs.

 

SPARTOS SIETIS SU PASLAUGOMIS

 

*      Iki 1 Mbps – labai maža sparta, prieinamos tik pagrindinės paslaugos: naršymas, elektroninis paštas, garso srautas, vaizdo stebėjimas iki 480p formatu.

*      Iki 3 Mbps – maža sparta; tikėtina, kad kokybiškai būtų teikiamos tokios paslaugos, kaip nedidelių failų atsisiuntimas, standartinės raiškos SD vaizdo srautas.

*      Iki 8 Mbps – vidutinė sparta; tikėtina, kokybiškai būtų teikiamos tokios paslaugos, kaip realaus laiko žaidimai tinkle, balso skambučiai VoIP, vaizdo stebėjimas iki 720p formatu.

*      Iki 14 Mbps – didelė sparta; tikėtina, kad kokybiškai būtų teikiamos tokios paslaugos, kaip vaizdo stebėjimas 720p formatu, vidutinio dydžio failų atsisiuntimas, standartinės raiškos SD vaizdo pokalbiai.

*      Daugiau kaip 14 Mbps – labai didelė sparta; tikėtina, kad kokybiškai būtų teikiamos tokios paslaugos, kaip spartus didelių failų atsisiuntimas, 1080p formato arba aukštos raiškos FHD vaizdo srauto priėmimas.

 

 

 

© 2022 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba