­­­­­­­

 

 

 

 

 

INTERNETO PRIEIGOS STEBĖSENOS SISTEMA

 

Šiame tinklalapyje yra pateikiami mobilios interneto prieigos duomenų perdavimo spartos kontrolinių matavimų rezultatai, kurie gaunami naudojantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos administruojama Interneto prieigos stebėsenos sistema (IPSS).

 

Matavimai atliekami operatorių UAB „Bitė Lietuva“, Telia Lietuva AB, UAB „TELE2“ mobiliojo ryšio tinkluose visoje Lietuvos teritorijoje, stebint ir vertinant teikiamų interneto prieigos paslaugų kokybę, kaip to reikalauja Europos Sąjungos direktyvos bei reglamentai.

 

REZULTATŲ ATVAIZDAVIMAS

 

Norint stebėti matavimų atlikimo vietas ir jose gautus rezultatus, vartotojas turi pasirinkti šoniniame kairiajame meniu norimą operatorių ir parametrą. Matavimų atlikimo vietos yra vaizduojamos spalviniais taškais, o jų spalvos yra susietos su matavimo rezultatų vertėmis, kurias galima pamatyti paspaudus mygtuką dešiniajame viršutiniame žemėlapio lango kampe.

 

Žemėlapio apačioje yra pateikiamos matavimų rezultatų vidutinės vertės, apskaičiuotos žemėlapyje pažymėtose matavimo vietose, tų matavimo vietų bendras skaičius bei atskirai pagal ryšio technologijas atliktų matavimų skaičiai:

 

*      Gavimas, Mb/s – duomenų gavimo spartos (angl. Download) vidutinė vertė, apskaičiuota žemėlapyje pažymėtose matavimų vietose;

*      Siuntimas, Mb/s – duomenų siuntimo spartos (angl. Upload) vidutinė vertė, apskaičiuota žemėlapyje pažymėtose matavimų vietose;

*      Delsa, ms – duomenų perdavimo delsos (angl. Ping) vidutinė vertė, apskaičiuota žemėlapyje pažymėtose matavimų vietose;

*      Iš viso taškų – žemėlapyje pažymėtų matavimo vietų skaičius neatsižvelgiant į ryšio technologiją;

*      5G taškai – žemėlapyje pažymėtų vietų, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 5G ryšio tinklo, kai telefono ekrane indikuojamas 5G ženkliukas, skaičius. 5G mobiliojo ryšio technologija šiuo metu yra diegiama ir veikia kartu su 4G ryšiu;

*      4G taškai – žemėlapyje pažymėtų vietų, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 4G ryšio tinklo, skaičius;

*      3G taškai – žemėlapyje pažymėtų vietų, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 3G ryšio tinklo, skaičius;

*      2G taškai – žemėlapyje pažymėtos vietos, kuriose atlikti matavimai prisijungus prie 2G ryšio tinklo, skaičius.

 

Kiekvienas žemėlapiuose atvaizduojamas matavimo taškas turi nuorodą į kontekstinį meniu langelį, kuris atverčiamas spaudžiant kairįjį pelės mygtuką. Jame pateikiama išsamesnė informacija apie toje vietoje atliktą matavimą:

 

*      Data ir laikas – matavimo data ir laikas;

*      Ryšio tinklas – ryšio tinklo technologija;

*      Celės id – korinio tinklo ląstelės identifikacinis numeris atvaizduotas skaitine šešioliktaine forma;

*      Gyvenvietė – gyvenvietės pavadinimas, kurioje atliktas matavimas;

*      Savivaldybė – savivaldybės pavadinimas, kurioje atliktas matavimas;

*      Seniūnija – seniūnijos pavadinimas, kurioje atliktas matavimas;

*      Operatorius;

*      Gavimas, Mb/s, Siuntimas, Mb/s arba Delsa, ms – matuojamo parametro vertė priskirta šiam taškui.

 

MATAVIMŲ METODIKA IR SĄLYGOS

 

*      Matavimai atliekami naudojant Ryšių reguliavimo tarnybos turimą įrangą, kuri yra sumontuota nešiojamame lagaminėlyje. Matavimai atliekami automobilyje, kuris juda pasirinktais maršrutais.

*      Įrangą sudaro trys mobilieji Android įrenginiai (OnePlus 9 Pro LE2123 EU, nuo 2023-03-01 SONY XPERIA 1 III XQBC52C2B.EEAC, nuo 2023-09-18 Samsung SM-S916B) su įdiegta matavimų aplikacija G-NetTrack Pro.

*      Matavimo metu įrenginiai yra nustatyti automatiniu tinklo technologijos pasirinkimo režimu ir automatiškai pasirenka aukščiausią galimą tinklo technologiją. Priklausomai nuo mobiliojo ryšio tinklo ir pasiekiamo signalo stiprio, matavimai gali būti atlikti 5G, 4G, 3G, arba 2G tinkluose.

*      Matavimams naudojamos SIM kortelės su viešai platinamais operatorių duomenų perdavimo planais.

*      Inicijavus matavimą, įranga fiksuoja matavimo pradžios datą ir laiką, vietos koordinates, celės identifikacinį numerį bei ryšio tinklo technologiją ir pradeda matavimo ciklą tokia tvarka: duomenų perdavimo delsos matavimas, duomenų siuntimo spartos matavimas ir duomenų gavimo spartos matavimas. Matavimo ciklas paprastai užtrunka apie 30 s. Kitas matavimo ciklas pradedamas iš karto po ankstesniojo pabaigos su sąlyga, kad nuvažiuotas ne mažesnis kaip 200 metrų atstumas.

*      Kadangi matavimai yra vykdomi labai dinaminėje aplinkoje, tai net ir to paties matavimo metu gali pakisti tokie parametrai, kaip celės identifikacinis numeris ar ryšio tinklo technologija. Šie pakitę parametrai bus fiksuojami sekančio matavimo metu.

*      Matavimams naudojami mobilieji Android įrenginiai  veikia naudodami savo vidines radijo ryšio antenas ir GPS imtuvus.

*      Matavimų rezultatai bei kita tinklo informacija kaupiama mobiliuosiuose įrenginiuose pildant matavimo įrašų tekstinius failus, kurie pasibaigus dienos matavimams perkeliami į IPSS duomenų bazę

*      Matavimams atlikti reikalingi duomenys yra siunčiami iš matavimams skirtos tarnybinės stoties, kuri yra prijungta prie Lietuvos internetinių duomenų apsikeitimo mazgo per 10 Gb/s spartos liniją. Kadangi operatoriai turi savo jungtis šiame mazge, laikytina, kad matavimams naudojamų duomenų srautų keliai visiems operatoriams yra optimalūs.

 

 

 

© 2023 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba