1
3
8
14
Mbps
-105
-95
-85
-75
dBm
Laikotarpis
Jobtype
Bitė
Telia
Tele2
LRTC

Taškų spalvinis žymėjimasVerčių vidurkiai: